Cencon Việt Nam | Thông báo | CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI HÀ GIANG 2 (Tên cũ: Công ty


12/05/2021 - 2:17 PM

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cecon Việt Nam họp bàn thoái vốn tại công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 (Tên cũ: Công ty cổ phần dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang). Chi tiết, mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1FfbV9vbpklEXEO-DnSoCXq27b66eqW_2/view

 

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 11
Lượt đã truy cập: 206156