Cencon Việt Nam | Lĩnh vực hoạt động

636102772543097386.png

Dự kiến nhu cầu sử dụng lao động

Để sử dụng lao động có hiệu quả, ngoài việc để cao tinh thần tự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Môi Trường Miền Trung cũng có chính sách đào tạo lao động. Căn cứ vào từng vị trí công việc, công ty xây dựng chính sách đào tạo và bồi dưỡng đối với người lao động. Công ty sẽ tổ chức để người lao động tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo theo quy định của pháp luật. Xem chi tiết


1   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 122
Lượt đã truy cập: 12000048