Cencon Việt Nam | Lĩnh vực hoạt động | Dự kiến nhu cầu sử dụng lao động


24/09/2016 - 2:03 AM

Để sử dụng lao động có hiệu quả, ngoài việc để cao tinh thần tự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Môi Trường Miền Trung cũng có chính sách đào tạo lao động. Căn cứ vào từng vị trí công việc, công ty xây dựng chính sách đào tạo và bồi dưỡng đối với người lao động. Công ty sẽ tổ chức để người lao động tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo theo quy định của pháp luật.

Với chủ trương thu hút nhân tài và tạo môi trường lao động gắn bó lâu đài. Chính sách đối với người lao động của Công ty đề cao lợi ích của người lao động. Chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động được tuân thủ triệt để như: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Ngoài ra công ty cũng chú trọng quan tâm đến chất lượng đời sống của người lao động, các chế độ về thời giờ làm việc, tăng lương theo định kỳ, chế độ thưởng khi hoàn thành xuất sắc công việc, phúc lợi khác... luôn được quan tâm đúng mức, kịp thời. 

 

Công ty ưu tiên sử dụng nguồn lao động địa phương để phục vụ dự án, nếu chất lượng có thể đáp ứng được. Cơ cấu tổ chức trong tổ hợp dự kiến như sau:

 

Trong đó:            - Quản lý chung: 03 người

                           - Quản lý các chức năng: 20 người

                           - Nhân viên và các tổ trưởng: 380 người

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 114
Lượt đã truy cập: 12000048