Lĩnh vực hoạt động

Liên hệ

Địa chỉ

Lô 45-50B, đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại

0246 285 0292