Thống kê

Đang Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 77798
  • 636640531249760605.jpg

    Ngày 08 tháng 06 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã nhận được thông báo số 584/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,lấy ngày 15 tháng 06 năm 2018 là Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu giao dịch của Công ty cổ phần CENCON Việt Nam (Mã chứng khoán: CEN), nội dung chi tiết thông báo như sau:

Trang:   
1   Sau   Cuối