Cencon Việt Nam | Đại hội cổ đông Thường niên và Bất thường

637529739932636938.jpg

THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (02/4/2021)

Xem chi tiết


0

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Ban hành 08/3/2021)

Xem chi tiết


0

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (22/8/2020)

Xem chi tiết


0

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 (11/08/2020)

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Xem chi tiết


Nghị Quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 ( cập nhật ngày 17/07/2020)

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam ban hành nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Xem chi tiết


637228976539874318.jpg

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CTCP CENCON VIỆT NAM(19-04-2020)

CTCP CENCON VIỆT NAM KÍNH GỬI QUÝ VỊ NỘI DUNG CHI TIẾT NGHỊ QUYẾT VÀ TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHƯ SAU: Xem chi tiết


636797100248475490.png

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị chi tiết nội dung của Nghị quyết số 2611/2018/NQ/HĐQT-CENCON: Xem chi tiết


1   2    Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online:
Lượt đã truy cập: 121871