Cencon Việt Nam | Đại hội cổ đông Thường niên và Bất thường

Nghị Quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 ( cập nhật ngày 17/07/2020)

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam ban hành nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Xem chi tiết


637228976539874318.jpg

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CTCP CENCON VIỆT NAM(19-04-2020)

CTCP CENCON VIỆT NAM KÍNH GỬI QUÝ VỊ NỘI DUNG CHI TIẾT NGHỊ QUYẾT VÀ TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHƯ SAU: Xem chi tiết


637565883596561992.jpg

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (13/3/2020

Xem chi tiết


Nội dung ĐHCĐ thường niên 2019 (22/6/2019)

Xem chi tiết


636797100248475490.png

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị chi tiết nội dung của Nghị quyết số 2611/2018/NQ/HĐQT-CENCON: Xem chi tiết


636797092759701703.png

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ TỜ TRÌNH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 12/11/2018

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị nội dung cụ thể của Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/11/2018 như sau: Xem chi tiết


636797089127583139.png

TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi quý vị cổ đông tài liệu chi tiết sau: Xem chi tiết


1    2    3   4    Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1223
Lượt đã truy cập: 12000048