Cencon Việt Nam | Đại hội cổ đông Thường niên và Bất thường

636797100248475490.png

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị chi tiết nội dung của Nghị quyết số 2611/2018/NQ/HĐQT-CENCON: Xem chi tiết


636797092759701703.png

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ TỜ TRÌNH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 12/11/2018

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị nội dung cụ thể của Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/11/2018 như sau: Xem chi tiết


636535354913411975.png

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ: 62/2018/NQ/HĐQT

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số:62/2018/NQ/HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung chi tiết của Nghị quyết như sau: Xem chi tiết


636797089127583139.png

TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi quý vị cổ đông tài liệu chi tiết sau: Xem chi tiết


636565536026718136.jpg

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi quý vị nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 12 tháng 03 năm 2018 chi tiết như sau: Xem chi tiết


636560394615547673.jpg

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam xin gửi tới Quý vị chương trình và các tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra ngày 12/03/2018 với nội dung như sau: Xem chi tiết


636553531248758691.jpg

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam xin gửi tới Quý vị tài liệu và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau: Xem chi tiết


1    2    3   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 2481
Lượt đã truy cập: 621627