Cencon Việt Nam | Báo cáo tài chính | Phát hành lại Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2019 (03/6/2021)


04/06/2021 - 11:13 AM

 Công ty cổ phần Cencon Việt Nam công bố nội dung phát hành lại của Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2019.

Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

1. Báo cáo riêng

drive.google.com/file/d/1kvfIeuS2340DxnPzl84Fze4jGKdasSrm/view

2. Báo cáo hợp nhất

drive.google.com/file/d/1MfxY2X54w1DUCUWQnlLbbSn570io1NN4/view

 

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 28
Lượt đã truy cập: 193184