Cencon Việt Nam | Thông báo | NQ HĐQT THÔNG QUA THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SD SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÀN CP (27/12/2022)


27/12/2022 - 12:00 AM

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cencon Việt Nam thông qua nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết , mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1XygH88c5dHeeSBHY_9Z2PCbCrLnOwDzN/view 

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 164
Lượt đã truy cập: 305751