Cencon Việt Nam | Báo cáo tài chính | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023 - BẢN TỰ LẬP (20/07/2023)


20/07/2023 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam xin gửi tới Quý vị Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 (Bản tự lập). Chi tiết, kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 (Bản tự lập).

drive.google.com/file/d/1N29KeJmbSsJtEQRrEaMGShfuRVxz5K5-/view 

2. Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2023

drive.google.com/file/d/1MNySeueMg6Ab63DO90QPPFHR9fl7SLgm/view

3. Giải trình chênh lệch LNST Quý 2 năm 2023 và Quý 2 năm 2022

drive.google.com/file/d/1rkC5QpDDb3tNeluKD2ViYlp__iQd54Kn/view

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1967
Lượt đã truy cập: 621113