Cencon Việt Nam | Báo cáo tài chính | BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023-SAU KIỂM TOÁN (14/08/2023


14/08/2023 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam xin gửi tới Quý vị Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST BCTC giữa niên độ năm 2023 (Bản sau kiểm toán). Chi tiết, kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ

drive.google.com/file/d/1jP__tQRiv08PSVf594rMU3F4Up0yjhsY/view 

2. Giải trình chênh lệch LNST

drive.google.com/file/d/1wJ7YraDTfbq5wIZIqKVbC6mXYmmKKT-2/view

 

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1900
Lượt đã truy cập: 12000048