Thống kê

Đang Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 165098
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

 ---- Cập nhật 17h30' ngày 16 tháng 07 năm 2018 ----

Luỹ kế tới hết ngày 30 tháng 06 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã đạt gần 50 tỷ doanh thu, tương đương với 62% doanh thu của năm 2017 và thu nhập trên mỗi cổ phiếu( EPS ) đạt trên 1.400 đồng, gần gấp 300% so với năm 2017. Để xem chi tiết Quý vị Click vào đường dẫn dưới đây:

drive.google.com/file/d/1xXlAkpamStZafburSqDov5b299aD3Zl4/view