Thống kê

Đang Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 149397
THÔNG BÁO THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

  Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua, mức chi trả cổ tức cho cả năm 2018 là 5%.

  Với diễn biến kinh doanh khá thuận lợi ở 06 tháng đầu năm nên Hội đồng Quản trị đã họp và quyết định chi trả luôn 5% cổ tức theo Nghị quyết đã ddwwocj thông qua.

  Với đặc thù kinh doanh của công ty ở các năm trước, lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở 06 tháng cuối năm, khi đó Hội đồng Quản trị công ty sẽ tiến hành họp và ra Nghị quyết về việc tiếp tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

  Dưới đây là nội dung chi tiết của Nghị quyết này: