Thống kê

Đang Online: 2
Tổng số lượt truy cập: 165136
BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC CHIA TIẾP 20% CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT 2/2018

  •  Với kết quả Sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi ở những tháng cuối năm nên Hội đồng quản trị công ty CENCON Việt Nam đã tiến hành họp và đi tới thống nhất chia tiếp 20% cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.
  • Thông thường quý 4 hàng năm sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong năm, do vậy Công ty sẽ xin ý kiến Cổ đông về việc chia cổ tức đợt 3 năm 2018 khi có Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính.