Thống kê

Đang Online: 5
Tổng số lượt truy cập: 37986
BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2018

 Thứ 3, ngày 12/03/2019 , 10:24

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem BCTC của Công ty mẹ .

 drive.google.com/file/d/1MLuR6h8H331S9uZ3JXuRQi6F5eK4or0R/view

 

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết BCTC Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

drive.google.com/file/d/1b5673NKb9uvXzgkwfWw7RCzTcQdFdsm7/view