Thống kê

Đang Online: 2
Tổng số lượt truy cập: 276035
Nghị Quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 ( cập nhật ngày 17/07/2020)

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

CTCP CENCON VIỆT NAM kính gửi tới quý vị nội dung chi tiết Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của công ty theo đường link bên dưới. Quý vị vui lòng click để xem chi tiết :

drive.google.com/file/d/1md7kLYkoNX0s067qnwiT_0esZYXeXDLU/view