Thống kê

Đang Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 276023
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 (11/08/2020)

 Công ty cổ phần Cencon Việt Nam công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và thư mời họp đến toàn thể các Quý vị cổ đông của công ty. 

Để biết chi tiết nội dung, kính mời Quý cổ đông Click vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin

drive.google.com/file/d/10IKo6nrqGlgVCjNCEp36wCZDPiRCoweB/view

Trân trọng./.