Thống kê

Đang Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 275990
Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam(25-8-2020)

 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cencon Việt Nam về việc thông qua triển khai phương án chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1Fjcf9G_PHgHD3NqDQajKBawj-SLaBqAJ/view