Thống kê

Đang Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 275993
NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY (12/10/2020)

Ngày 12 tháng 10 năm 2020 công ty cổ phần Cencon Việt Nam đã ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, thay đổi điều lệ công ty. 

Kính mời Quý vị xem chi tiết tại link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1NTlVWhLuwHeHs_AiA3kS7uVJmHsbWGRV/view