Cencon Việt Nam | Thông báo

636597408956651667.jpg

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN NĂM 2018

Ngày 18 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần Cencon Việt Nam đã ra nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: Xem chi tiết


636565522072191865.jpg

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DẪN XEM NỘI DUNG ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 13/03/2018, CTCP Cencon Việt Nam đã có công văn gửi UBCKNN về đường dẫn xem Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty. Xem chi tiết


636536232833078884.jpg

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018. Nội dung của thông báo như sau: Xem chi tiết


636535334926036742.png

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (05/02/2018)

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã nhận được công văn số: 853/UBCK-GSĐC đề ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận Công ty cổ phần CENCON Việt Nam trở thành công ty đại chúng. Nội dung chi tiết của công văn như sau: Xem chi tiết


Đầu   Trước   16   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1007
Lượt đã truy cập: 12000048