Cencon Việt Nam | Quan hệ cổ đông

636867059711839246.png

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị chi tiết nội dung của thông báo như sau: Xem chi tiết


636842926497336559.png

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTCP CENCON VIỆT NAM NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị Báo cáo quản trị công ty năm 2018 với nội dung chi tiết như sau: Xem chi tiết


0

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 (25/12/2018)

Xem chi tiết


636797091658737740.png

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị Báo cáo tài chính quý II/2018 với các số liệu chi tiết như sau: Xem chi tiết


636797090357925214.png

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi quý vị cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Xem chi tiết


636644023430359421.jpg

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM THÁNG 3/2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam( CEN ), kính gửi Quý vị bản Điều lệ ban hành tháng 03 năm 2018 của công ty chi tiết như sau: Xem chi tiết


Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty (26/11/2018)

Xem chi tiết


Đầu   Trước   21    22    23   24    25    Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1153
Lượt đã truy cập: 12000048