Cencon Việt Nam | Đại hội cổ đông Thường niên và Bất thường | THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 (05/06/2023)


05/06/2023 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam xin công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết, kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

1. Thư mời, chương trình họp, Giấy xác nhận uỷ quyền, Thông báo bầu thành viên Ban kiểm soát

drive.google.com/file/d/1A1l5gjD9chQKcASyrHMn-4NZeulmi9WN/view 

2. Quy chế bầu cử

drive.google.com/file/d/1KhnoPq-a7WeX7s89EMtwqmZMk4XNlX-b/view

- Bản cung cấp thông tin:

docs.google.com/document/d/1bD5p1wgZR2rHqpuVlhFI7PDvhFhi0WTS/edit

- Mẫu sơ yếu lý lịch:

docs.google.com/document/d/1Krvxy1b-uyH9xiZ-yvPkMuQNXjGW3Kpt/edit

- Văn bản đề cử ứng cử:

docs.google.com/document/d/1tlnxK_iOPaJvP_Ick1tFAJa_JFizoaFu/edit

 3. Tài liệu họp

drive.google.com/file/d/14zYI1QjIedDNlTVwlnQlW3hij5c4rxX9/view

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1813
Lượt đã truy cập: 12000048