Cencon Việt Nam | Báo cáo tài chính

637522772194165053.jpg

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019( ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Xem chi tiết


637522771125888252.jpg

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018

Xem chi tiết


BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019

Xem chi tiết


0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2018

Xem chi tiết


636797091658737740.png

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị Báo cáo tài chính quý II/2018 với các số liệu chi tiết như sau: Xem chi tiết


636536224779776408.jpg

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi tới quý vị Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với nội dung chi tiết như sau: Xem chi tiết


1    2    3   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1828
Lượt đã truy cập: 620974