Cencon Việt Nam | Quy trình - Quy chế công ty | QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Sửa đổi ngày 25/4/2021)


25/04/2021 - 12:00 AM

 Công ty cổ phần Cencon Việt Nam thông báo về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Chi tiết kính mới Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1uTqWYkNjxi6BuSyYZnjnrCgxCB0J2GKE/view

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1850
Lượt đã truy cập: 12000048