Cencon Việt Nam | Quy trình - Quy chế công ty | QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Sửa đổi ngày 25/4/2021)


25/04/2021 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam thông báo về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (25/4/2021) 

Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1P6PPoMPIgbZQ4zssA_qVHY75ZZeAmGnJ/view

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1779
Lượt đã truy cập: 12000048