Cencon Việt Nam | Thông báo

636797090357925214.png

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi quý vị cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Xem chi tiết


636675910668238119.jpg

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2018

Ngày 26 tháng 07 năm 2018,Hội đồng quản trị CTCP CENCON Việt Nam đã tiến hành họp và ra Nghị quyết số: 04/NQ/HĐQT/2018 với nội dung cụ thể sau: Xem chi tiết


636640548753115079.jpg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP CENCON VIỆT NAM

Ngày 08/06/2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã nhận được quyết định số 317/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chi tiết như sau: Xem chi tiết


636640556930014022.jpg

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CỔ PHIẾU CTCP CENCON VIỆT NAM

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam xin gửi tới Quý vị nội dung Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam( VSD) đã thông báo: Xem chi tiết


636597408956651667.jpg

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN NĂM 2018

Ngày 18 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần Cencon Việt Nam đã ra nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: Xem chi tiết


636565522072191865.jpg

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DẪN XEM NỘI DUNG ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 13/03/2018, CTCP Cencon Việt Nam đã có công văn gửi UBCKNN về đường dẫn xem Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty. Xem chi tiết


636536232833078884.jpg

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018. Nội dung của thông báo như sau: Xem chi tiết


Đầu   Trước   11    12   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 159
Lượt đã truy cập: 305746