Cencon Việt Nam | Thông báo

0

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY (12/10/2020)

Xem chi tiết


0

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam(25-8-2020)

Xem chi tiết


0

Thay đổi nhân sự (31/07/2020)

HĐQT công ty cổ phần Cencon Việt Nam thông qua việc bổ nhiêm Giám đốc mới. Xem chi tiết


636984617987231991.png

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHI CỤC THUẾ HÀ ĐÔNG

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị nội dung của Quyết định như sau: Xem chi tiết


636941385754827291.png

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2019

CTCP CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị nội dung của Nghị Quyết. Xem chi tiết


0

THÔNG BÁO LÙI NGÀY TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, CTCP CENCON Việt Nam nhận được Công văn số: 134/CV-ĐKKD của Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau: Xem chi tiết


636867059711839246.png

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị chi tiết nội dung của thông báo như sau: Xem chi tiết


Đầu   Trước   6   7    Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 4
Lượt đã truy cập: 193160